OM OSS

Klimafondet er en nystartet partipolitisk uavhengig organisasjon med store ambisjoner.

Vårt organisasjonsnummer er 924606290.

I 2005 hadde initiativtaker til dette Klimafondet, Henning Jon Grini, et innlegg i Bergens Tidende hvor han foreslo å bruke en promille av Oljefondet til et Miljøfond.

Denne ideen er nå relansert i 2020. Tiden føles moden og vi tenker at det nå bør settes av 1 % av Oljefondets avkastning til et Klimafond.

STYRET

Styret i Klimafondet. Flere kommer etterhvert.

Henning Jon Grini

Henning Jon Grini

Styreleder

Miljø- og samfunns-engasjert forfatter og filosof. Initiativtaker til Klimafondet.

Hjemmeside:
inspirasjonogideer.no

Martin Skadal

Martin Skadal

Styremedlem

Founder and CEO of World Saving Hustle
Based in Bergen, Norway. 

Hjemmeside:
worldsavinghustle.com

Pin It on Pinterest

Share This