Vårt mål er at det hvert år settes av 10 % av Oljefondets avkastning til et Klimafond

Oljefondets potensielle overføring til Klimafondet i 2020.

100 700 000 000 NOK

For jorden og
menneskets fremtid

Rikdom

Norges enorme rikdom er mye bygget på olje og gass som har bidratt til global oppvarming med store konsekvenser.

Ansvar

Vi er en organisasjon som mener Norge har et ansvar ovenfor klimaendringene som spesielt har rammet fattige land.

10 % til Klimafond

Vi vil arbeide for at det hvert år settes av 10 % av Oljefondets avkastning til et Klimafond.

Som et rikt land med vakker natur har Norge stort sett vært forskånet for klimakatastrofer.

«Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!»

– Utdrag fra diktet «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland.

INFOGRAFIKK

Klimafondets intensjon

Dette klimafondet er tenkt å ha et internasjonalt virke med fokus på langsiktige og forebyggende tiltak. 

Land som ikke har noe særlig midler eller kompetanse skal få ekstra hjelp. Fondet skal og støtte opp under innovasjoner, ideer, forsking og ellers det som kan bidra til omstilling. Videre er det tenkt at fondet kan utdele priser og opprette klimasentre og et Globalt Løsningssenter.

Dette burde vært gjort for lengst!

Vibeke Koehler

Daglig leder, Bærekraftige liv

Dette er det eneste rette å gjøre!

Susanne Heart

Gründer og MDG politiker

BROSJYRER

KLIMAFONDET

Liten A5 brosjyre (4 sider PDF)

GLOBALT LØSNINGSSENTER

Liten A5 brosjyre (4 sider PDF)

KLIMAFONDET

STOR A4 brosjyre (24 sider PDF)

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Vi samler inn underskrifter og hvis du er enig i erklæringen under så signer gjerne og spre kampanjen.

Pin It on Pinterest

Share This