Vårt mål er at det hvert år settes av 1 % av Oljefondets avkastning til et Klimafond.

1

Vi er en organisasjon som mener Norge har et ansvar ovenfor klimaendringene som spesielt har rammet fattige land.

2

Vår enorme rikdom er mye bygget på olje og gass som har bidratt til global oppvarming med store konsekvenser.

3

Vi vil derfor arbeide for at det hvert år settes av
1 % av Oljefondets avkastning 
til et Klimafond.

NORGE ER ET RIKT LAND MED VAKKER NATUR

Bilde: Stegastein, Aurland; foto: Robert Bye

«Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!»

– Utdrag fra diktet «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland.

Dette klimafondet skal ha et internasjonalt virke med fokus på langsiktige og forebyggende tiltak. Land som ikke har noe særlig midler eller kompetanse skal få ekstra hjelp.

Fondet skal og støtte opp under innovasjoner, ideer, forsking og ellers det som kan bidra til omstilling. Videre er det tenkt at fondet kan utdele priser og opprette klimasentre.

Dette burde vært gjort for lengst!

Vibeke Koehler

Daglig leder, Bærekraftige liv

Dette er det eneste rette å gjøre!

Susanne Heart

Gründer og MDG politiker

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Vi samler inn underskrifter og hvis du er enig i erklæringen under så signer gjerne og spre kampanjen.

Pin It on Pinterest

Share This